YOOtheme
Zavrieť

Prihlásenie


Prihlásenie
Tlač

Germicídne žiariče feed

Germicídne žiariče SKLADOM ihneď k odoslaniu.

Čo je to germicídne žiarenie?

Keď pozorujeme spektrum slnečného žiarenia zistíme, že obsahuje 1% UV - žiarenia. Germicídne žiarenie patrí do oblasti UV - žiarenia.

Vlnové dĺžky sa merajú v nm a UV oblasť sa nachádza medzi 13,6 až 400 nm. Najdlhšie vlnové dĺžky UV – žiarenia siahajú až do oblasti viditeľného svetla. UV - žiarenie sa pohybuje priamočiaro, so štvorcom vzdialenosti klesá jeho intenzita. Nevniká do látok, neprechádza obyčajným sklom a pôsobí iba tam, kde dopadá.

UV žiarenie môžeme rozdeliť do troch skupín :uv-light-spectrum
1. UV – A od 400 do 315 nm
2. UV B od 315 do 280 nm
3. UV – C od 280 do 13,6 nm

Z hľadiska sterilizácie vzduchu je najviac zaujímavé žiarenie v rozsahu 280 až 200 nm. UV - žiarenie tejto vlnovej dĺžky porušuje a ničí ribonukleové kyseliny, ktoré sú v bunkách nosičom informácií. Dochádza k zmenám v plazme buniek a jadre. Delenie buniek je zabrzdené a pri určitej dávke UV žiarenia umŕtvené.

Vlnové dĺžky pod 290 nm už na zemskom povrchu nenájdeme. Horné vrstvy atmosféry UV - žiarenie s vlnovou dĺžkou pod 290 nm neprepúšťajú.

UV - žiarivka predstavuje trubku z kremíkového skla naplnenú parami ortuti a malým množstvom vzácneho plynu. Ióny, ktoré sa uvoľňujú z katódy nárazom na atómy ortuti, iniciujú u nich vyžarovanie ultrafialového žiarenia.

Zatiaľ čo pri bežných osvetľovacích žiarovkách postačuje obyčajné sklo, pre UV - žiarenie s krátkymi vlnovými dĺžkami, sa používa špeciálne kremenné sklo, ktoré jediné prepúšťa UV – žiarenie. Nežiadúce vlnové dĺžky sa odfiltrujú použitím vhodného zloženia skla, preto je výber UV - žiarivky veľmi dôležitý.

UV – výbojky pre baktéricidné účinky prepúšťajú hlavne UV – žiarenie vlnovej dĺžky 253,7 nm. Účinnosť germicídnej žiarivky počas 8000 hodín prevádzky klesne asi na 60 %. Po tejto dobe žiarivka svieti, ale je potrebné ju vymeniť.

Celkové množstvo žiarenia UV – výbojky sa udáva vo wattoch. Intenzita žiarenia sa udáva v mikrowattoch na cm2 (μW/cm2). Vyžarované množstvo pre 30 W výbojky je 50 μW/cm2 vo vzdialenosti 100 cm.

Podľa typov ožarovania rozlišujeme priame a nepriame:

Priame ožarovanie celkového objemu vzduchu v miestnosti je najúčinnejší spôsob sterilizácie vzduchu. Obsiahne celý objem vzduchu, ničí zárodky na stenách a podlahách.
Praktické použitie priameho ožarovania sa obmedzuje na miestnosti, kde sa nezdržiavajú ľudia.

Nepriame ožarovanie je sterilizácia vzduchu ventiláciou vzduchu cez uzavretý germicídny žiarič alebo horizontálne ožarovanie vrchnej vrstvy vzduchu. Pri tejto metóde je ožarovaný strop miestnosti a prirodzeným alebo nutným prúdením vzduchu dochádza k sterilizácii celej miestnosti. Nízke miestnosti sa sterilizujú obtiažnejšie a riziko poškodenia zdravia prítomných osôb v týchto miestnostiach je  väčšie.

Stanovenie počtu žiaričov pre 90% sterilitu priestorov

/Výkon germicídneho žiariča 30 W, výška miestnosti 2,7 - 3,0 m/

Plocha miestnosti / Počet žiaričov
do 25 m2 / 1ks
do 40 m2 / 2ks
do 60 m2 / 3ks


Doporučená doba ožarovania je spolu 3 - 4 hodiny denne v 2 - 3 rôznych časoch.
Počet žiaričov pre špeciálne priestory /operačné sály/ musí byť minimálne dvojnásobný...

Mikroorganizmy, ktoré sa majú zneškodniť musia byť žiareniu vystavené po určitú dobu. Doba expozície je daná časom a intenzitou.
V podstate silná intenzita po krátku dobu má ten istý účinok, ako pôsobenie žiarenia slabej intenzity po dlhú dobu. Intenzita žiarenia
klesá so štvorcom vzdialenosti. Citlivosť organizmov voči UVC žiareniu je rôzna, preto sú k zničeniu potrebné rôzne dávky žiarenia. Potrebná dávka ožiarenia je daná súčinom vyžiarenej energie na plošnú jednotku a doby žiarenia.

Príklady dávky žiarenia UVC (μW/sek/cm2), ktorá je potrebná pre 90% deaktiváciu organizmov.

Mikroorganizmy / Dávka
Colli baktérie / 3000
Psedomonas seruginosa / 5500
Staphylococcus epidermis / 1840
Pekárske kvasnice / 3900
Streptococcus hemolyticus / 2160
Aspergilus flavus / 66000
Penicilinum expanatum / 44000

Žiarenie UVC je škodlivé a má negatívny účinok na ľudský organizmus a rastliny. I malá dávka ožiarenia môže pri zasiahnutí oka vyvolať zápal spojiviek a pri vyšších dávkach i ťažko poškodiť zrak. Ako ochranné pomôcky sa používajú sklenené okuliare priliehajúce na tvár a gumené rukavice.Zoradiť podľa:     Zobraziť #  

Výsledky 1 - 20 z 110

154.80 € (spolu s DPH 20 %)


Otvorený - priamy germicídny žiarič 15W
[Viac o PROMOS G 15W ...]

159.20 € (spolu s DPH 20 %)


Germicídny žiarič 1157UZM3+ ventilátorový so spínacími hodinami za prítomnosti ľudí
[Viac o Germicídny žiarič 15W uzatvorený SPH ...]

159.90 € (spolu s DPH 20 %)


Germicídny žiarič 1307UZM+ ventilátorový použiteľný za prítomnosti ľudí
[Viac o Germicídny žiarič 30W uzatvorený ...]

179.00 € (spolu s DPH 20 %)


Germicídny žiarič G 18W - do prekladacích boxov - uchytenie priamo na stenu boxu
[Viac o NEXA PROLUX G 18W ...]

204.00 € (spolu s DPH 20 %)


Otvorený - priamy germicídny žiarič 30W s uchytením stena /strop
[Viac o PROMOS G 30W ...]

243.60 € (spolu s DPH 20 %)


Germicídny žiarič G 18W DO - do prekladacích boxov, s diaľkovým ovládaním - uchytenie priamo na stenu boxu
[Viac o NEXA PROLUX G 18W DO ...]

243.60 € (spolu s DPH 20 %)


Uzavretý - ventilátorový germicídny žiarič 15WA
[Viac o PROMOS G 15WA ...]

249.00 € (spolu s DPH 20 %)


Germicídny žiarič GIP6536W - nástenný
[Viac o Germicídny žiarič PROLUX GIP6536W ...]

267.60 € (spolu s DPH 20 %)


Germicídny žiarič G 18WA, ventilátorový stolová verzia.
[Viac o NEXA PROLUX G 18WA S ...]

268.80 € (spolu s DPH 20 %)


NAJPOUŽÍVANEJŠÍ germicídny žiarič G 36W, bez snímača pohybu
[Viac o NEXA PROLUX G 36W ...]

269.90 € (spolu s DPH 20 %)


NAJPOUŽÍVANEJŠÍ germicídny žiarič G K36W - kĺbový - uchytenie kĺbom 135°
[Viac o NEXA PROLUX G K36W ...]

274.80 € (spolu s DPH 20 %)


Uzavretý - ventilátorový germicídny žiarič 30WA
[Viac o PROMOS G 30WA ...]

278.40 € (spolu s DPH 20 %)


Otvorený - priamy germicídny žiarič 30W so spínacími hodinamy
[Viac o PROMOS G 30W SPH01 ...]

285.60 € (spolu s DPH 20 %)


Germicídny žiarič G 18WA, ventilátorový uchytenie stena/strop s diaľkovým ovládaním
[Viac o NEXA PROLUX G 18WA - DO ...]

299.00 € (spolu s DPH 20 %)


Germicídny žiarič GIP6572W - nástenný - uchytenie priamo na stenu
[Viac o Germicídny žiarič PROLUX GIP6572W ...]

300.00 € (spolu s DPH 20 %)


Uzavretý - ventilátorový germicídny žiarič 50W
[Viac o PROMOS G 50WA ...]

304.80 € (spolu s DPH 20 %)


Uzavretý - ventilátorový germicídny žiarič 15W so spínacími hodinami
[Viac o PROMOS G 15WA SPH01 ...]

309.00 € (spolu s DPH 20 %)


Germicídny žiarič GIP6572W SP- nástenný so snímačom pohybu - uchytenie priamo na stenu
[Viac o Germicídny žiarič PROLUX GIP6572W SP ...]

319.90 € (spolu s DPH 20 %)


Germicídny žiarič G 18WA, ventilátorový stolová verzia s diaľkovým ovládaním ON/OFF alebo programovateľný
[Viac o NEXA PROLUX G 18WA S DO ...]

323.00 € (spolu s DPH 20 %)


Mobilný uzavretý - ventilátorový germicídny žiarič 15WA
[Viac o PROMOS G M15WA ...]Zobraziť #  
Výsledky 1 - 20 z 110
Naposledy obnovené: Štvrtok, 20 jún 2024 11:27

Poradenstvo a projektovaniePotrebujete poradiť alebo máte požiadavku? Zašlite nám popis alebo výkresovú dokumentáciu a naši dizajnéri Vás budú obratom kontaktovať :        medico@interieryadizajn.sk